Over Martin Butter OrgelEnKlavier Clavichord

IMG_2559 2

Groot onderhoud Van Puffelen orgel 1874.

De ragdunne frontpijpen zijn waar nodig uitgedeukt, gepoetst en de steminrichtingen zijn hersteld.

IMG_3115IMG_3043IMG_2985IMG_3171

De Balg inclusief de schepbalgen zijn opnieuw beleerd. 

IMG_3404

De frontpijpen en het binnenpijpwerk zijn waar nodig gerestaureerd.

De intonatie is nagezien maar zo min mogelijk veranderd om zo dicht mogelijk bij het klankbeeld van Van Puffelen te blijven. 

IMG_3341

De deuren in de achterwand zijn gerestaureerd. 

De deuren waren ingekort omdat er een verhoogde vloer met daaronder een stotenbreker was aangebracht.

De stotenbreker die in 1952 was aangebracht stond buiten werking en is nu verwijderd.  

 


Return