Over Martin Butter Martin Butter Klavierinstrumentmaker Clavichord

IndermouerBureauorgel01Onderhoud Indermouer bureauorgel

Groot onderhoud aan een Indermouer bureauorgel uit 1841.

De dispositie is:
Fluit 4'                 bas en diskant
Fluit 2'                 bas en diskant
Viola da gamba 8' diskant
 

Uitgevoerde werkzaamheden:
Lekkage in de lade gerepareerd.
Balg om te treden gereconstrueerd.
Pijpen waar nodig vastgezet.
Intonatie gecorrigeerd.

Dit bureauorgel  is een parel uit een triest leven. Johannes Casper In de Maur werd in 1817 in Gouda geboren. Zijn ouders waren toen drie maanden getrouwd. Johannes Casper trouwde in 1846 te Amsterdam met Annegie de Bruin. Johannes Casper en Annegie kregen een zoon, maar Annegie is al in 1852 overleden. In 1856 hertrouwde hij met Martje de Vries, 24 jaar oud. In 1857 kregen zij een zoon  die de naam Hendrik kreeg. Hij werd elf jaar oud. In 1858 werd er een dochter geboren. Zijn vrouw stierf één dag na de bevalling, zijn dochter werd slechts vier maanden oud. Johannes Casper overleed op 8 juli 1860 in een armoedige situatie te Amsterdam.

IndemaurHet bureauorgel bouwde hij in 1841, toen hij 24 jaar oud was. Het is een eenvoudig orgel maar van een zeer goede makelij. Als Johannes Casper dit alleen gemaakt heeft, dan moet hij op die leeftijd al een zeer goed vakman zijn geweest. Ook de diverse werkzaamheden die hij in 1840 in dienst van Lohman gedaan heeft, doen vermoeden dat hij toen al heel wat in zijn mars had.

Het orgel heeft een eenvoudige kast en een eenvoudig maar zeer mooi strak klavier. De lade is vakkundig gebouwd en heeft aan zowel de boven- als de onderzijde van de slepen leer. Zowel het houten als het metalen pijpwerk zijn netjes gemaakt en klinken goed.

Het orgel was tweemaal op onzorgvuldige wijze gerestaureerd. Om deze reden is het in 2010 opnieuw grondig nagezien. De balg is opnieuw beleerd en er is een nieuwe schepbalg plus trede geconstrueerd. De sleepbanen van de lade zijn in de bas opnieuw beleerd om doorspraak te verhelpen. De intonatie is geëgaliseerd en de viola da gamba is iets sterker gemaakt. Ook zijn er enkele verdwenen pijpen van de fluit 2’ diskant bijgemaakt.


Return