Over Martin Butter Martin Butter Klavierinstrumentmaker Clavichord

Restauratie Van den Brink orgel

In 2008 heb ik dit kabinetorgel gerestaureerd.

Het orgel wordt toegeschreven aan de Amsterdamse orgelmaker Leonardus van den Brink (1761-1833).

De kast is van rond 1800; het klavier, het binnenwerk en de pijpen stammen uit de 18e eeuw.

OrgelVanDenBrink02 OrgelVanDenBrink01

Dispositie:
Holpijp 8’     (gedateerd 1769)
Prestant 8’   diskant
Fluit 4’
Prestant 4’
Quint 3’       diskant
Octaaf 2’
 


Return