Over Martin Butter OrgelEnKlavier Clavichord

Clavichord naar Anders Wahlstrom 1732

ClavichordAndersWahlstrom01 ClavichordAndersWahlstrom02

Dit clavichord is een reisclavichord. Het is dubbelkorig besnaard. Dat wil zeggen dat elke toets twee snaren heeft die op dezelfde toonhoogte klinken. Het gebonden karakter komt tot uiting in het gegeven dat vanaf c de boventoetsen dezelfde snaren hebben als de ondertoetsen.

ClavichordAndersWahlstrom03

Klavieromvang: C-H vrij, c-c''' gebonden
Kast: eiken, lengte 117 cm
Klavier: het klavier is van lindehout met buxus toetsbeleg, de boventoetsen zijn van goudenregenhout met ebben toetsbeleg


Return