Over Martin Butter OrgelEnKlavier Clavichord

Clavichord naar Hubert 1784

ClavichordHubert01 ClavichordHubert02

Dit clavichord is een kopie van een instrument van Cristian G. Hubert. Hubert was orgel- en intrumentmaker. Hij paste enige constructieve elementen aan om onder andere de speelaard te verbeteren. Zo liet hij bijvoorbeeld de balansregel aan de linkerkant iets naar achteren lopen, waardoor het touché in de diskant aanvoelt zoals dat bij de baskant. Ook maakte hij de geleiding aan de achterzijde van de toetsen stiller dan dat bij de barokke clavichorden het geval was.

ClavichordHubert03

Klavieromvang: C-f''', C-dis vrij, e-f''' gebonden
Kast: inlands kersen, lengte 130 cm
Klavier: de ondertoetsen zijn van ebben, de boventoetsen van peren met beenbeleg

Het instrument is dubbelkorig besnaard.

 


Return